Umělá inteligence nám přerůstá přes hlavu, ale její vývoj zastavit nejde

 

Téměř dva tisíce lidí, včetně odborníků a technologických lídrů, jako je Elon Musk nebo Steve Wozniak, podepsaly otevřený dopis za pozastavení vývoje GPT-5, což je pokročilejší generace nedávno vydaného jazykového modelu umělé inteligence. Přerůstá nám to už přes hlavu?

Umělá inteligence nám přerůstá přes hlavu již léta. Podpis otevřeného dopisu je symbolem zoufalosti. Již dlouhou dobu se na tato témata upozorňuje, bohužel ale krátkozraké politiky vlád a často i technologických firem nemají motivaci přistoupit na společný dialog a dát „měkkým“ argumentům dostatečnou relevanci. Teď nás tato opomenutí dohání.

Jde vývoj umělé inteligence ještě vůbec zastavit nebo zbrzdit

Vývoj zabrzdit či zastavit nejde. A pokud by se tak dělo, bylo by to jen zdánlivé. Bohužel se v momentální náladě na tyto technologie díváme ze skoro apokalyptického pohledu, kvůli tomu, že jsme zaspali vhodný čas k rozvoji společného řízení. 

Zničí nás umělá inteligence?

Na destrukci to zatím neodhaduji. Musíme alespoň nyní všechny své síly zaměřit na vytváření otevřeného, i když nepochybně vášnivého prostředí k debatování o technologiích. I kdyby diskuse o vývoji AI měly být boje do krve, není za co více se rvát než za zachování lidskosti našich společností. To nejhorší, co můžeme udělat, je tyto nutné debaty vyeliminovat zákazy a zahnat vývoj technologií do úkrytu.

Je problémem jenom GPT, nebo i další systémy od jiných společností?

Řekněme, že GPT je jeden z mála systémů, který se jeho tvůrci rozhodli zveřejnit. Je to jen deset centimetrů čtverečních na vrcholu ledovce.

Regulují některé země nebo společenství používání umělé inteligence? 

Regulace jako slovo je často bráno negativně. Já prosazuji určení mantinelů. Vymezení si směru a následně absolutní volnost vývoje nastavením mantinelů zúžit na určitou volnost. Popsat si, jak vypadá oheň, a vyhnout se jeho založení. Ne ho pak hasit, když nám hoří celý les. Tedy shodnout se na tom, kam momentálně určitě nechceme zamířit, a jít bok po boku směrem, na kterém se shodneme. 

Na stanovení mantinelů bychom tedy měli začít pracovat okamžitě, u jednoho stolu, a dát výstupům maximální relevanci. A rozhodně se nepouštět do extremistických řešení, která jen prohloubí konflikt mezi společností a technologickými vývojáři.

Umělá inteligence a pracovní místa

Umělá inteligence by mohla lépe začleňovat dezinformace do běžného obsahu a učinit je těžko rozlišitelnými od pravdivého obsahu. Zároveň dokáže zrychlovat jejich šíření a kvůli preciznímu cílení a analýze sentimentu uživatelů dokáže zvýšit popularizaci dezinformace ve společnosti. 

 

Toto je velice zajímavé téma, které by si zasloužilo spoustu vlastních rozhovorů s mnoha odborníky. Dám vám na to můj pohled. Jeden z efektů, které měl mít kapitalismus, byl neustále se zvyšující blahobyt ve společnosti. Jako společnost jsme se bohužel téměř vzdali prohlubování společenského benefitu z pokroku a jako hlavní cíl si dali zvyšování kapitálu jednotlivců a jejich podniků na úkor těch, kteří kapitál nevlastní. Představte si, že do výroby byl uveden jeden stroj, například na pletení vánoček. Ten pomohl zkrátit celkovou dobu na upletení cílového počtu vánoček. Pokud by to bylo využito k benefitu celé firmy, pak by klidně pekaři mohli pracovat o den méně a firmě by se dostalo v nejhorším případě naprosto stejných zisků, obecně by ale blahobyt vzrostl. Nicméně většina firem upřednostní maximalizaci zisku, nikoliv společenský benefit. 

Pokud dopadne AI jako kapitalismus, pak se máme čeho bát. Pokud ale na AI budeme nahlížet jako na možnost radikálně změnit celospolečenský přístup k práci jako takové, máme se na co těšit. Celospolečenská úleva od určitých činností může klidně přinést diverzifikaci práce, menší závislost na finančních benefitech z volby určitých oborů a možná i lepší společenskou soudržnost. 

U mnoha čistě rutinních prací je možné, že budeme pozorovat celospolečenský přerod toho, co za profese bude potřeba do budoucna. Například i AI někdo musí kvalifikovaně zadávat práci a zdroje, vyřazovat zaujetí, identifikovat nové možnosti a tak dále. AI člověka neeliminuje, ale rozšiřuje mu možnosti. A věřím, že nástup AI do profesí bude více postupný, než si představujeme, a i většina nynějších profesí bude existovat spolu s AI systémy, které budou vykonávat stejnou či obdobnou činnost.