Změna trestů pro řidiče: Vyšší pokuta za jízdu pod vlivem, domluva za špatné parkování

Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, nově tedy bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu dostane řidič šest bodů namísto nynějších sedmi, ve správním řízení ale zaplatí pokutu až 25 tisíc Kč namísto dnešních 20 tisíc. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 tisíc korun.

Udělení šesti bodů a pokuta 25 tisíc Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 tisíc Kč. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

„Začíná platit princip dvakrát a dost u těch nejzávažnějších přestupků a třikrát a dost u těch středně závažných,“ uvedl Kupka.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5 500 Kč. Pro konečnou výši pokuty budou platit úzká pásma v rozmezí od 500 do 1 000 Kč, aby policisté mohli zohlednit okolnosti přestupku. Pro ty méně závažné, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, to má být pásmo 1 500 až dva tisíce korun, pro středně vážné typu nedání přednosti v jízdě 2 500 až 3 500 Kč a pro ty nejzávažnější přestupky, jako je jízda na červenou, pak 4 500 až 5 500 Kč.

Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z dvou tisíc na maximálně 1 500 Kč, respektive domluvu, a body se nezapisují.

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 tisíc Kč. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu průkaz bude odebrán za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a takzvanou evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.


Pokračovat ve čtení