U pohovorů rozhodují i soft skills. Dovednosti, které vám pomohou získat lepší pozici

Jeden z cizích a velmi moderních pojmů – soft skills. Možná už jste o něm slyšeli. V překladu znamená „měkké dovednosti“. Tedy takové, které vycházejí z našich zkušeností, sociálních i emočních schopností a vlastností.

Zatímco dříve byly žádané především tzv. hard skills, tedy v překladu těžké dovednosti, jako jsou schopnost mluvit cizí řečí, řídit auto či spravit počítač, dnes se týmový lídři zajímají i o to, jak budete fungovat v kolektivu. A právě to závisí na soft skills každého z nás.

Soft skills aneb Kdo jste

Jednadvacáté století má zběsilé tempo. A všichni víme, že svižné tempo, v jakém přinášíme výsledky, je v zaměstnání důležité. Nicméně dobrou zprávou je, že spousta firem přebírá filozofii, v níž zdaleka nejde jen o bezduché plnění úkolů, jež často může být na úkor atmosféry a sociálních vazeb v týmu.

Řada šéfů už si naštěstí své spoluhráče vybírá podle osobních vlastností, které výrazně ovlivňují výkony všech. Jsou to například:

 • Komunikace
 • Spolehlivost
 • Zodpovědnost
 • Sounáležitost
 • Organizace
 • Dochvilnost
 • Trpělivost
 • Sebedůvěra
 • Odolnost vůči stresu
 • Empatie
 • Kreativita

A podle webu In work bude důraz na soft skills v zaměstnání čím dál větší: „Z průzkumů vyplývá, že 93 % zaměstnavatelů považuje měkké dovednosti za zásadní faktor při rozhodování o přijímání zaměstnanců. Podle společnosti Deloitte budou povolání náročná na soft skills do roku 2030 představovat dvě třetiny všech pracovních míst.“

Prověření soft skills během pohovorů

Většina zaměstnavatelů se snaží o svých budoucích zaměstnancích zjistit co nejvíce informací během prvních setkání. Kdo se tedy chystá na pohovor, měl by počítat s tím, že právě i jeho měkké dovednosti budou důkladně prověřeny. „Soft skills personalisté ověřují především v dalších kolech výběrového řízení, a to například pomocí behaviorálního pohovoru, kdy se uchazečů dotazují na konkrétní situace a způsob jejich řešení. Další možností, kterou HR pracovníci využívají je tzv. assessment centrum. V něm testují na modelových situacích dovednosti všech uchazečů. Tak snadněji soft skills odhalí. Jinde pokládají jednoduché otázky (např. zda kandidáti upřednostňují individuální nebo týmové sporty),“ uvádějí stránky Orange academy.

Když jsou soft skills slabou stránkou

Jsme jenom lidé a nežijeme v ideálním světě. Existuje spousta odborníků, kteří skvěle zvládají technickou stránku své profese, ale jsou spíš sólisti. Dobrou zprávou je, že kdo chce, může na zlepšení svých soft skills zapracovat. „Ačkoli mnozí odborníci považují za velmi obtížné tento typ dovedností učit, protože jsou často dány povahou člověka, podle Andyho Wibleho, doktora filozofie, je nejenže lze naučit, ale také je můžete už od mládí jednoduchými gesty přenášet nebo je podpořit činnostmi, které nás nutí zapojit představivost,“ uvádí web Welcome to the jugnle s tím, že vhodným způsobem může být třeba i kurz kreslení. Případně si po nevydařeném pohovoru můžete říct o zpětnou vazbu, která vás pro příště pomůže nasměrovat k lepším výsledkům.


Pokračovat ve čtení