Premiérové vánoční poselství krále Karla III. Připomněl odkaz Alžběty II., mluvil i o krizi

„Stojím zde, v této nádherné kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Tak blízko místa, kde odpočívá má milovaná matka, zesnulá královna, s mým drahým otcem. Vzpomínám na hluboce dojemné dopisy, pohlednice a vzkazy, které tolik z vás poslalo mé ženě a mně, a nemohu vám dostatečně poděkovat za lásku a soucit, které jste projevili celé naší rodině,“ řekl Karel III. na úvod svého projevu.

„Vánoce jsou pro nás všechny, kteří jsme ztratili své blízké, obzvlášť dojemným obdobím. Jejich nepřítomnost pociťujeme v tomto čase při každém okamžiku a vzpomínáme na ně při milovaných tradicích,“ pokračoval monarcha. Zmínil, že královna Alžběta II. vždy věřila ve „věčné světlo, které zahání temnotu“. „Je to víra v neobyčejnou schopnost každého člověka dotýkat se dobrotou a soucitem životů druhých,“ rozvedl Karel III. svou myšlenku.

Dobrosrdečnost a touha podat pomocnou ruku ostatním je podle něj základem lidské společnosti. Jmenovitě ocenil například záchranáře, vojáky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky, kteří i za současných krizí pracují neúnavně a naplno – mnohdy za cenu velkých obětí.

„Naději v této době velkých obav a těžkostí vidíme v lidskosti obyvatel našich zemí a ve společenství národů, které ochotně reagují na těžkou situaci ostatních,“ zmínila hlava britské královské rodiny.

Doposud k národu promlouvala královna Alžběta II., která se prvního televizního projevu na Vánoce dočkala už v roce 1957. Ve svém posledním poselství v roce 2021 mluvila panovnice o „předání štafety“ další generaci.


Pokračovat ve čtení