Poslední šance založit stavební spoření. Češi ještě mohou získat příspěvek za celý rok

Nárok na státní podporu má každý, bez ohledu na částku, kterou si spoří. Obecně platí, že stát přispívá na konci roku 10 procenty z celkově naspořené částky. Maximálně to jsou ale dva tisíce korun. Nárok na státní příspěvek pak vzniká i tehdy, pokud člověk smlouvu uzavře těsně před Silvestrem.

„Uzavření smlouvy na konci roku záleží na každé stavební spořitelně a není úplně stejné. Obecně to zvládnou v pátek 30. prosince, je jen potřeba si to správně ohlídat,“ poradil tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Státní podpora za letošní rok se může hodit například i proto, že se stále častěji mluví o jejím omezení. „O omezování příspěvku se uvažuje, ale zatím ještě nic takového nebylo schváleno,“ připomněl ekonom Štěpán Křeček. Za jedenáct měsíců letošního roku uzavřelo stavební spoření půl milionu lidí, celkem jich je už přes tři miliony. Dalších pět set tisíc lidí má uzavřenou smlouvu o úvěru.

„V případě úspor si s penězi lidé mohou dělat, co chtějí. Z našich průzkumů a dotazování klientů víme, že zhruba dvě třetiny klientů používají úspory ze stavebního spoření na bydlení,“ dodal Šedivý. Podle Křečka státní příspěvek ke stavebnímu spoření sice inflaci nepokryje, ale do budoucna by se snižující inflací mohl opět začít dávat smysl.

Spoření se uzavírá na šest let a podpora státu se připisuje na konci každého roku. Pokud lidé spoření vypoví před uplynutím termínu, přijdou o veškerou přiznanou státní podporu. Některé stavební spořitelny si navíc strhnou další peníze za předčasné ukončení smlouvy.


Pokračovat ve čtení