Medvěd, kobyla nebo laufer. Proč a jak se v Česku slaví masopust

Masopust je třídenní svátek a slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek po svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum, konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a připadá tak na rozmezí od poloviny února do počátku března.
Pokračovat ve čtení