Každé páté úmrtí mají na svědomí cigarety. Na jejich krabičce zřejmě přibyde nová informace

„Závislosti nás provází a vždy budou, jsou přirozenou součástí normálního života. Potřebujeme ale řešit jejich dopady na zdraví. Až 24 procent populace každý den kouří,“ připomněl Vobořil.

Takový počet kuřáků se logicky promítá do úmrtnosti. „Na nemoci způsobené kouřením ročně zemře 16 až 18 tisíc osob, což je zhruba pětina všech úmrtí v ČR,“ podotkla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Pavla Chomynová. Česko taktéž trápí vysoká nemocnost způsobená rakovinami, kardiovaskulární chorobami a onemocněními dýchací soustavy, jejichž vývoj a průběh velmi negativně ovlivňuje právě kouření.

Protidrogový koordinátor Vobořil se i proto snaží přidat další informaci na cigaretové krabičky. „Už jsme o tom mluvili i s minulou vládou. Na krabičce by mělo být vypíchnuto číslo Národní linky pro odvykání kouření,“ představil svou vizi. Tuto linku zřizuje Úřad vlády, ale provozuje ji nezisková organizace.

Linka poskytuje telefonické poradenství odvykajícím. Vláda zřídila i webové stránky Kouření zabíjí, které informují o rizicích a dostupných programech k odvykání kouření. Je na nich uvedeno i číslo Národní linky pro odvykání kouření (800 350 000).

Odborníci radí jít cestou varování a pomoci, protože příliš restriktivní nebo naopak liberální politika v oblasti závislostí není funkční. „Příklady potvrzující toto tvrzení najdeme nejen v historii, ale i v současném výzkumu na poli adiktologie, uvedl Ladislav Dékány, odborný garant národní linky.

Vláda se nyní zabývá nikotinovými sáčky, ke kterým zatím mají volný přístup i děti. Poslanci a experti na jednání podotkli, že jde o velmi závažný problém, který je u školáků potřeba řešit. Kvitují tak regulaci, která má být v platnosti od července příštího roku a omezí obaly nikotinových sáčků, maximální obsah nikotinu v jednom sáčku i příchutě. Podle náměstka Josefa Pavlovice (Piráti) je nutné ji nechat schválit Evropskou komisí.


Pokračovat ve čtení